За дружеството

 
banner25_godini_znanie_blagoevgrad

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ОТ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА!

  • КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 
  • ПРЕЗЕНТАЦИИ И БАЗА ДАННИ
  • КОЗМЕТИКА
  • ГРИМ
  • МАСАЖ
  • ФРИЗЬОРСТВО
  • ГОТВАРСТВО
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • НЕМСКИ ЕЗИК
  • ГРЪЦКИ ЕЗИК 

Дружество “Знание” – град Благоевградtheteam
Регионално дружество “Знание” – Благоевград е неправителствена организация, работеща в областта на подготовката, квалификацията и преквалификацията на работещи, безработни и специалисти в съответствие със закона за професионално образование и обучение, закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане.

Дружеството организира самостоятелно и чрез свои партньори различни форми на обучение:

– курсове за изучаване на чужди езици
– компютърно обучение
– курсове за професионално обучение
– квалификация и преквалификация на заети и безработни лица
– семинарни обучения, консултантски услуги
– участия в проекти и програми и тяхното реализиране

Дружество “Знание” Благоевград е член на:

– Федерацията на дружествата за разпространение на знания гр. София
– Съюз на Българските фондации и Сдружения

Дружество “Знание” – Благоевград е лицензиран център за професионално обучение към НАПОО (Национална агенция за професионално обучение и образование).

Лицензия №200812667/28.11.2008 г.
Работи в сътрудничество с Бюрата по труда в гр. Благоевград и региона.
Извършва квалификацонни курсове по 20 професии и 32 специалности.