Начало

 
 

Дружество “Знание” – град Благоевград
znanie op
Регионално дружество “Знание” – Благоевград е неправителствена организация, работеща в областта на подготовката, квалификацията и преквалификацията на работещи, безработни и специалисти в съответствие със закона за професионално образование и обучение, закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане.

Притежаваме 20 професии и 32 специалности.

Дружеството организира самостоятелно и чрез свои парнтьори различни форми на обучение:

– курсове за изучаване на чужди езици
– компютърно обучение
– курсове за професионално обучение
– квалификация и преквалификация на заети и безработни лица

През последните години дружеството активно работи по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, по програмите “Аз мога” и “Аз мога повече” към Агенцията по заетостта и Бюрата по труда.

Дружество знание е обучило с ваучери над 530 лица, като най-търсените професии са:

– Фризьорство
– Козметика
– Готварство
– Компютърна грамотност