Учебни програми

 
 

Дружество Знание – град Благоевград разполага с квалифицирани преподаватели с опит в образованието на възрастни.

Документите, които издава център ЦПО към РД “Знание” са:
– Удостоверение за професионално обучение за придобиване на квалификация за част от професията
– Свидетелство за професионална квалификация и степен

За всяка от специалностите сдружението има сключени договори с фирми за провеждане на производствените практики. Лицензия № 200812667, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучения за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:

1. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050,
1.1. Специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, втора степен на професионална квалификация,
2. Професия “Касиер”, код 345060,
2.1. Специалност “Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация,
3. Професия “Оператор на компютър”, код 345100,
3.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001, първа степен на професионална квалификация,
4. Професия “Офис – мениджър”, код 346010,
4.1. Специалност “Бизнес – администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация,
5. Професия “Офис – секретар”, код 346020,
5.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация,
6. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
6.1. Специалност “Електрически инсталации”, код 5220210, втора степен на професионална квалификация,
7. Професия“Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
7.1. Специалност “Газова техника” , код 5220406, втора степен на професионална квалификация,
8. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020,
8.1. Специалност “Производство на мебели”, код 5430201, втора степен на професионална квалификация,
9. Професия “Строителен техник”, код 582010,
9.1. Специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101, трета степен на професионална квалификация,
10. Професия “Строител”, код 582030,
10.1. Специалност “Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация,
10.3. Специалност “Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация,
10.4. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация,
10.5. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация,
10.6. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация,
10.7. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация,
10.8. Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация,
10.9. Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация;
10.10. Специалност “Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация;
11. Професия “Озеленител”, код 622020,
11.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация,
11.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация,
12. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020,
12.1. Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация,
13. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,
13.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация,
14. Професия “Камериер”, код 811030,
14.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация,
15. Професия “Готвач”, код 811070,
15.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация,
16. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080,
16.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация,
17. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
17.1. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
18. Професия “Фризьор”, код 815010,
18.1. Специалност”Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация,
19. Професия “Козметик”, код 815020,
19.1. Специалност “Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация,
20. Професия “Охранител”, код 861010,
20.1. Специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация,
20.2. Специалност “Лична охрана”, код 8610102, трета степен на професионална квалификация,
20.3. Специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103, трета степен на професионална квалификация.